Posiadamy zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

O firmie

Jesteśmy firmą z 13-sto letnim doświadczeniem w branży klinerskiej na statkach i lądzie.

 

Jako kooperant strategiczny Gdańskiej Stoczni Remontowej posiadamy wysokie doświadczenie w usługach związanych z czyszczeniem i odbiorem odpadów ropopochodnych. Posiadamy wykwalifikowana kadrę pracowniczą, a także nowoczesne zaplecze techniczne do wykonywania tego typu prac.

 

Szybkość działania i dokładność wykonywania powierzonych prac są naszym głównym atutem. Działamy z poszanowaniem zasad BHP i ochrony środowiska co możemy potwierdzić posiadanym certyfikatem zintegrowanego systemu zarządzania.

 

Dodatkowo uzyskaliśmy zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych oraz magazynowanie odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo firma wspiera Gdański Klub Rugby MARIO Ladies Lechia.