Posiadamy zintegrowany system zarządzania ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018

Oferta

Firma zajmuje się pracami klinerskimi na statkach i lądzie w szczególności:

 

 • myciem i czyszczeniem zbiorników paliwowych,
 • myciem i czyszczeniem zbiorników ładunkowych,
 • myciem i czyszczeniem zbiorników Cargo,
 • myciem i czyszczeniem zęz maszynowych,
 • myciem i czyszczeniem rurociągów paliwowych,
 • myciem i czyszczeniem separatorów olejowych,
 • transportem niebezpiecznych odpadów ropopochodnych,
 • przekazywaniem do utylizacji odpadów niebezpiecznych (stałych i ciekłych),
 • pracami rozbiórkowymi na lądzie,
 • dzierżawą sprzętu budowlanego,
 • wynajmem nagrzewnic spalinowych z osprzętem.